Bønneringen

Bønneringen i Holy Riders er et nettverk av mennesker som ber, for at Guds gode vilje skal skje i MC-miljøet.

Vi har en Gud som vil at vi skal be til ham om hjelp og styrke for ting i hverdagen. Gud er glad i oss mennesker og bryr seg om hvordan vi har det! For mange er det naturlig å spørre om forbønn for ting som skjer eller rører seg i enkeltmenneskers liv.

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.» Matteus 7,7-8

Dersom det er noe som angår deg eller venner av deg i MC-miljøet, så ikke nøl med å be om forbønn! Vi har taushetsplikt.

Ring eller send SMS til vår bønnetelefon hele døgnet: 95789474. Eller bruk vår e-mail adresse: pray@holyriders.no

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!» Filipperne 4,6

Bønneringen

Det nytter å be, og vi tror på en mektig Gud!!!