Organisasjon

Organisasjonsdata

Ved å velge undermenypunktene til venstre vil du her få et overblikk over hvordan klubben er organisert, med info om bl.a. statutter, ryggmerke, årsmøte, avdelingsledermøter, ledertrening, reiseregninger, ansatt og lønnskompensasjonsfond osv.. Sidene oppdateres med ujevne mellomrom.