Ryggmerke

Ryggmerkekontrakt

Ryggmerke kan tildeles medlemmer som har vært aktivt medlem i HR i minst ett år og som forøvrig fyller kravene gitt i statuttene. Søknaden leveres avdelingsleder i avdelingen du er medlem i, som også skal vedlegge sin anbefaling. Det er det nasjonale styret i hvert land (i Norge er dette sentralstyret) som tildeler ryggmerket. Utdeling finner i Norge sted på klubbens årsmøte og på Pilegrimstreffet. Ved utdelingen er det ønskelig at søkeren gir et kort vitnesbyrd.

Søknadsskjemaer:

Innlevering

Frister:

  • 31.12. for utdeling på klubbens årsmøte (2. helg i februar)
  • 30.04. for utdeling på Pilegrimstreffet (siste helg i juni)

Ryggmerkekontrakten sendes sentralstyret ved medlemssekretær i posten, eller scannes og mailes medlemssekretæren på adressen medlem@holyriders.no. Ved scanning må originalen leveres sentralstyret i etterkant for arkivering.

Regelverk

Kriterier for tildeling og bæring av ryggmerket er beskrevet i internasjonale statutter kap. 5. I tillegg beskriver nasjonale statutter i kap. 3 når og hvor merket deles ut i nasjonalområdet for Norge/Sverige (Pilegrimstreffet og årsmøtet), samt prospectregler som i vårt nasjonalområde er en valgfri ordning avdelingene kan velge å benytte seg av.