• Enningdalselva forsidebile

Dra på en spennende biologisk oppdagelsesferd i Enningdalselva!

Her på Utforsk Enningdalselva finner du et ekskursjonsopplegg for biologiundervisning, ferdig tilrettelagt. Ved hjelp av de samme metodene som forskere bruker, kan klassen gjøre sine egne undersøkelser, og finne ut hvilke arter som lever i vannet på ulike steder.

Seks angitte lokaliteter i vassdraget vil gi dere den nødvendige variasjon. På dag en, rekker klassen å utforske alle stasjonene. Dere vil samle inn eksempler på bunndyr som fåbørstemark, igler, snegl, muslinger, øyenstikkere, vannteger, døgn-, stein- og vårfluer, vannbiller, fjærmygg og knott. Sammensetningen av arter forteller mye om miljøet, og her får elevene prøve ut forsknings-metodene selv. På dag to, fisker dere med garn og finner hvilke fiskearter som finnes i strandsonen til en innsjø.

Du finner kjøreanvisninger, oversikt over utstyr dere må ha med. Dessuten grundig beskrivelse av metoder og hva dere kan forvente å finne. Elevene vil sitte igjen med mye ny kunnskap om livet i ferskvann.

Opplegget er tenkt brukt i videregående skole, men kan lett tilpasses andre nivåer.